سبد روغن مخصوص تعاونی های مصرف و عمده فروشان استان آذربایجان شرقی

شامل روغن نیمه جامد 4.5 کیلوگرمی، روغن مایع سرخ کردنی 4.5 کیلوگرمی و کره گیاهی 50 گرمی


برند : نازگل

مخصوص مصرف خانوار