سبد روغن نازگل و کره گیاهی لتکا مخصوص سوپرمارکت

شامل روغن های نیمه جامد، سرخ کردنی، مایع مخلوط و کره گیاهی لتکا


برند : نازگل

مناسب برای پخت و پز