قوانین و مقررات :

  • داشتن سامانه جامع تجارت ایران 

طبق دستور سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت تمامی فاکتور های خرید و فروش در سامانه جامع تجارت ایران الزامی می باشد لذا داشتن سامانه تجارت برای مشتریان این شرکت الزامی می باشد.

  • داشتن پروانه کسب برای مشتریان واحد های صنفی :

تمامی مشتریانی که دارای واحد های صنفی از جمله قنادی، سوپرمارکت، تولیدی، مرغداری و ... می باشند برای همکاری با این شرکت، ملزوم به اراِیه پروانه کسب خود می باشند.